Najdi

auroMATIC 620/3

Solarna regulacija

 • Solarna regulacija
 • Možnost upravljanja enega direktnega in enega mešalnega kroga ogrevanja
 • Možnost hidravlične razširitve
 • Osvetljen tekstovni ekran v slovenskem jeziku
 • Možnost kaskadne vezave naprav za ogrevanje
Solarni sistemi
Regulacija

Cena 420,00 EUR – 420,00 EUR

Pregled

Solarna regulacija

Regulator auroMATIC 620 ne le, da upravlja s solarnim sistemom, temveč s celotnim sistemom centralnega ogrevanja (dva kroga) v odvisnosti od zunanje temperature. Temperatura v sistemu se glede na zunanjo temperaturo dviga ali niža. Ob tem se izvrstno regulira medsebojno delovanje solarnega sistema in sistema za centralno ogrevanje. Šele takrat, ko sprejemniki ne morejo več prenesti zadostne količine toplote, se vključi funkcija dogrevanja preko naprave za ogrevanje. Individualne potrebe po toploti se lahko nastavijo s programi, s tem da se vse nastavitve vidijo na LCD ekranu.

eBUS vmesnik za enostavno povezovanje sestavnih delov sistema

eBUS komunikacijski vmesnik omogoča medsebojno povezovanje različnih enot znotraj hišnega sistema ogrevanja. Fleksibilen način delovanja eBUS vmesnika omogoča enostavno nadgradnjo sistema.

Optimalen prenos sončne energije s pomočjo diferencialnega regulatorja

Naš diferencialni regulator omogoča prenos energije solarnega kroga na ogrevalno in sanitarno toplo vodo na najbolj učinkovit način. Sklop regulatorja je sestavljen iz dveh tipal, ki spremljata temperaturo na sprejemniku in v solarnem vsebniku. Diferencialni regulator upravlja s črpalko solarnega sistema za najboljši doprinos.

Ostale ključne značilnosti

 • eBUS vsebnik za fleksibilno nadgradnjo in razširjenje sistema ogrevanja.
 • Optimalen prenos sončne energije s pomoč-jo diferencialnega regulatorja

Vsebine za prenos

Alternativni proizvod

Alternativni proizvod

auroMATIC 570

 • Regulator za solarno pripravo tople vode in funkcijo dogrevanja
 • LCD tekstovni barvni zaslon
 • Enostavna uporaba na principu "obrni&klikni"
 • Individualni časovni programi za funkcijo dogrevanja in cirkulacijsko črpalko
 • Brez možnosti vodenja kroga ogrevanja