Najdi

calorMATIC 450(f)

Regulacija

  • Regulacija temperature v dvižnem vodu enega kroga ogrevanja
  • Časovno upravljanje s temperaturo prostora in pripravo tople vode
  • Regulacija temperature v odvisnosti od zunanje temperature po krivulji ogrevanja
  • Zaščita pred zmrzovanjem in zaščita pred legionelo
  • Brezžična varianta termostata: calorMATIC 450f

Cena 122,00 EUR – 159,00 EUR

Pregled

Vremensko vodena regulacija z eBUS povezavo

Nova generacija vremensko vodene regulacije, ki regulira temperaturo dvižnega voda enega kroga ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature glede na zadano krivuljo. calorMATIC 450 omogoča časovno upravljanje s temperaturo prostora in pripravo sanitarne tople vode. Uporabniku so na voljo tudi dodatne funkcije, ki še dodatno zvišujejo nivo udobja. Regulator se povezuje z napravami preko eBUS povezave. calorMATIC450f je brezžična variante te regulacije, ki še dodatno povečuje fleksibilnost montaže.

eBUS vmesnik za enostavno povezovanje sestavnih delov sistema

eBUS komunikacijski vmesnik omogoča medsebojno povezovanje različnih enot znotraj hišnega sistema ogrevanja. Fleksibilen način delovanja eBUS vmesnika omogoča enostavno nadgradnjo sistema.

Ostale ključne značilnosti

  • eBUS vsebnik za fleksibilno nadgradnjo in razširjenje sistema ogrevanja.

Vsebine za prenos