Najdi

calorMATIC 470/470f

Regulacija

  • Regulacija temperature v dvižnem vodu enega kroga ogrevanja z možnostjo hidravlične razširitve
  • Časovno programiranje kroga ogrevanja, priprave tople vode in cirkulacijske črpalke
  • Regulacija temperature v odvisnost od zunanje temperature po krivulji ogrevanja
  • Funkcija enkratnega polnjenja vsebnika, zaščita pred zmrzovanjem, zaščita pred legionelo
  • Brezžična varianta calorMATIC 470f
Regulacija

Cena 145,00 EUR – 281,00 EUR

Pregled

Vremensko vodena regulacija z eBUS povezavo

Nova generacija vremensko vodene regulacije, ki regulira temperaturo dvižnega voda ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature glede na zadano krivuljo. Omogoča časovno upravljanje štirih intervalov: temperature prostora, priprave tople vode in cirkulacijske črpalke. Električno spajanje cirkulacijske črpalke je možno z dodatnim priborom (multifunkcionalni modul VR 40). Regulacija ima modri LC ekran v slovenskem jeziku, uporaba pa temelji na levi in desni funkcijski tipki in gumbom za obračanje. Uporabniku so na voljo posebne funkcije, ki še povišujejo nivo udobja ogrevanja. Regulator je možno razširiti z ustreznimi moduli in tako upravljati z dodatnimi komponentami. Brezžična varianta calorMATIC 470f omogoča še večjo fleksibilnost pri montaži.

eBUS vmesnik za enostavno povezovanje sestavnih delov sistema

eBUS komunikacijski vmesnik omogoča medsebojno povezovanje različnih enot znotraj hišnega sistema ogrevanja. Fleksibilen način delovanja eBUS vmesnika omogoča enostavno nadgradnjo sistema.

Enostavna uporaba preko digitalnega ekrana

Digitalni ekran omogoča enostavno in praktično nastavitev ogrevanja v skladu z vašimi potrebami. Vsebuje integrirano uro, ki se avtomatsko nastavlja na letno/zimski režim. S tem se ognemo nepotrebnim prekinitvam v ciklusu ogrevanja.

Ostale ključne značilnosti

  • eBUS vsebnik za fleksibilno nadgradnjo in razširjenje sistema ogrevanja.
  • Enostavna uporaba preko digitalnega displeja

Vsebine za prenos