Najdi

calorMATIC 630

Regulacija

  • Regulacija temperature dvižnega voda enega direktnega kroga ogrevanja in dveh mešalnih krogov ogrevanja
  • Možnost hidravlične razširitve
  • Časovno programiranje krogov ogrevanja, priprave tople vode in cirkulacijske črpalke
  • Regulacija temperature v odvisnosti od zunanje temperature po zadani krivulji
  • Možnost kaskadnega vodenja naprav za ogrevanje

Cena 483,00 EUR – 483,00 EUR

Pregled

Vremenska regulacija z eBUS povezavo

Vremensko vodena regulacija, ki v osnovi regulira temperaturo dvižnega voda enega direktnega in dveh mešalnih krogov ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature. Poleg tega upravlja s pripravo sanitarne tople vode in cirkulacijsko črpalko. Vsebuje digitalno radijsko uro in tedenski program s tremi programskimi obdobji na dan. Uporaba po načelu "obrni&klikni" in osvetljen LC ekran s tekstom v slovenskem jeziku omogoča hiter in enostaven vnos ter odčitavanje parametrov. Za razširitev je potrebno uporabiti odgovarjajoče module VR 60 (do 15 krogov ogervanja).

eBUS vmesnik za enostavno povezovanje sestavnih delov sistema

eBUS komunikacijski vmesnik omogoča medsebojno povezovanje različnih enot znotraj hišnega sistema ogrevanja. Fleksibilen način delovanja eBUS vmesnika omogoča enostavno nadgradnjo sistema.

Enostavna uporaba preko digitalnega ekrana

Digitalni ekran omogoča enostavno in praktično nastavitev ogrevanja v skladu z vašimi potrebami. Vsebuje integrirano uro, ki se avtomatsko nastavlja na letno/zimski režim. S tem se ognemo nepotrebnim prekinitvam v ciklusu ogrevanja.

Ostale ključne značilnosti

  • eBUS vsebnik za fleksibilno nadgradnjo in razširjenje sistema ogrevanja.
  • Enostavna uporaba preko digitalnega displeja

Vsebine za prenos