Najdi

Večstanovanjski objekt Brdo

Dela stanovanjske sosestke Brdo sestavlja tudi 5 manjših večstanovanjskih objektov, s skupaj 30 stanovanji. Za zagotovitev udobja pir ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode skrbijo kotli ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90.