Najdi

Plin

Plin je eden najvažnejših energentov na globalnem toplotnem in energetskem tržišču. Pomembna vloga plina v prihodnih nekaj desetletij ne bo menjala, zaradi svetovnih rezerv. Dodatno se lahk opoleg zemeljskega plina uporablja utekočinjen naftni plin in bioplin.

Naravni zemeljski plin je ekonomsko zelo sprejemljiv v primerjavi z ostalimi fosilnimi gorivi zaradi nizkih stroškov eksploatacije in skladiščenja. Tehnologija, ki koristi zemeljski plin je danes zelo učinkovita, predvsem pri kondenzacijskih napravah

Plin zgoreva čisto brez saj in pepela, zaradi tega nastaja manj škodljivih emisij kot pri kurilnem olju. Smatra se za ekološko najbolj neoporečno fosilno gorivo.

Prednosti uporabe zemeljskega plina:

  • Nizki investicijski stroški
  • Visoka učinkovitost
  • Kompaktne dimenzije plinskih naprav
  • Najnižje emisije CO2 v primerjavi z ostalimi fosilnimi gorivi
  • Fleksibilno kombiniranje s tehnologijo obnovljivih virov energije

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo zemeljskega plina:

  • Plinski priključek
  • Dimovodni sistem
  • Stenska plinska naprava ali plinski kotel

Varnost Vaillantovih plinskih naprav

Moderne plinske kondenzacijske naprave proizvedene v Vaillantu ustrezajo strogim varnostnim standardom, da se zagotovi pravilno in varno delovanje. Poleg tega je obvezno redno vzdrževanje naprave s strani Vaillant pooblaščenega serviserja. Novejše naprave uporabnika opozarjajo na potreben servis po določenih urah obratovanja. Prav tako bo kakršnakoli napaka v primeru uporabe comDIALOG naprave v trenutku poslala sporočilo serviserju, ki je za to napravo odgovoren.

Izvedite več o Vaillant plinskih kondenzacijskih napravah.

Zemeljski plin

Zemeljski plin je v glavnem sestavljen iz metana, v obliki velikih mehurčkov, na globini od 1000 do 3500 metrov pod površjem zemlje. Po cevovodih se ta plin transportira od mesta ekstrakcije do porabnika. Alternativno se utekočinjen plin lahko prevaža z ladijskimi tankerji

Po strokovnih ocenah so zaloge zemeljskega plina dovolj velike za naslednjih 63 let. Dodatnih 70 let uporabe bi omogočile še nedotaknjene plinske rezerve.

Tekoči (utekočinjen) plin

Tekoči plin je stranski proizvod pri proizvodnji nafte in je poznan pod kratico LPG (“Liquefied Petroleum Gas”; Utekočinjen naftni plin). LPG je v glavnem sestavljen iz butana in propana. Utekočinjen je pod velikim tlakom, s čimer se zmanjša njegov volumen in omogoči lažji transport. Transport se opravlja z ladijskimi tankerji ali kamionskimi cisternami.

Prednost utekočinjenega plina je v tem, da se lahko uporablja v stavbah, ki nimajo priključka zemeljskega plina. Potrebna je cisterna, ki jo postavimo na dvorišče hiše ali vkopljemo v zemljo.

Bioplin

Bioplin se pridobiva z obdelavo biomase kot so ostanki pridelkov in organski odpadki. Vse pogosteje se vzgajajo rastline izključno za pridobivanje bioplina. Največji potencial imata koruza in sladkorna pesa. Za razliko od zemeljskega plina se bioplin ne smatra za fosilno gorivo, ker se lahko proizvede v neomejenih količinah. Bioplin se lahko distribuira preko mreže zemeljskega plina. Paziti pa je potrebno na čistočo in kvaliteto plina.