Najdi

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so dostopni v obliki sončne energije, energije vetra, geotermalne energije, in energije v okoliškem zraku. Za razliko od fosilnih goriv so večinoma v neomejenih količinah in se ne plačujejo.

Fosilna goriva kot so olje, plin ali oglje, so nastajala milijone let. Zato so njihove zaloge omejene, kar pomeni, da bo njihova cena vztrajno rasla. Čas je, da začnete razmišljati o obnovljivih virih energije.

Obnovljivi viri energije so ekološko neoporečni

Z uporabo obnovljivih virov pripomorete k ohranjanju okolja. Z zgorevanjem fosilnih goriv se sprošča velika količina škodljivih snovi, ki se nabirajo v atmosferi. Emisije ogljikovega dioksida so eden glavnih vzrokov globalnega segrevanja.

Tehnologije obnovljivih virov energije

Veliko je tehnologij, ki koristijo obnovljive vire energije. Človeštvo že stoletja uporablja energijo vode in vetra. Bilo je naravno, da so se začele uporabljati tudi za električno energijo.

Da bi lahko uporabili sončno in geotermalno energijo, so bile potreben določene tehnološke inovacije. Inteligentna tehnologija bo izkoristila razpoložljive vire na najbolj ekonomičen način. Visoko učinkoviti vsebniki bodo akumulirali dobljeno toplotno energijo za kasnejšo uporabo. Moderen sistem ogrevanja sestoji iz več komponent, ki medsebojno komunicirajo, da bi se dosegel čim večji izkoristek.

Vaillantove inteligentne tehnologije solarnih sistemov in toplotnih črpalk zagotavljajo visoko učinkovitost pri uporabi obnovljivih virov energije.

Obnovljivi viri pri novogradnji

Pri gradnji nove hiše bi se vsekakor morali pozanimati o razpoložljivih obnovljivih virih na vašem področju. Tako boste dolgoročno prihranili denar. Ob vgradnji sistemov na obnovljive vire lahko računate tudi na podporo države v obliki subvencij.