Najdi

Razumevanje ogrevalnih sistemov

Vsak sistem ogrevanja je sestavljen iz generatorja toplote in opreme za distribucijo in prenos toplote. Skupaj sestavljajo ogrevalni sistem, ki vam bo zagotovil udobje v prostorih.

Primer sistema centralnega ogrevanja je dobra pot, kako spoznati delovanje posameznih komponent znotraj sistema.

Sitem centralnega ogrevanja oskrbuje več sob s toplotno energijo. Generator toplote je montiran na centralni lokaciji, po navadi v kleti hiše. Kompleten sistem ogrevanja obsega generator toplote, opremo za distribucijo in opremo za prenos toplote. Navedeni krog ogrevanja oskrbuje vse sobe znotraj objekta s toplotno energijo.

Generator toplote

Prva komponenta vsakega sistema ogrevanja je generator toplote, kot na primer stenska plinska kondenzacijska naprava. Za ta namen je razpoložljivih še veliko drugih energij. Vse tehnologije pra delujejo na istem principu: Ogrevajo medij za prenos toplote, ki je v največ primerih voda.

Distribucija toplote

Ogreta voda se distribuira po sistemu cevi v vsako sobo, ki jo želimo ogrevati. Vrši se preko dvižnega in povratnega voda, zato govorimo o dvocevnem sistemu centralnega ogrevanja. V dvižnem vodu potuje medij do grelnega telesa, v povratnem pa nazaj proti generatorju toplote.

Prenos toplote

Grelna telesa, radiatorji ali sistemi površinskega ogrevanja se s to vodo segrejejo. Toplotna energija se preko površine grelnih teles prenaša v sobe. Zato so radiatorji dizajnirani tako, da zrak okoli njih lahko kroži po principu naravne konvekcije. Zrak okoli radiatorja se segreje in se dvigne proti stropu sobe. V zgornjem nivoju se zrak ohladi in zopet pade proti grelnemu telesu.