Najdi

Regulacija

Optimalen sistem za ogrevanje in pripravo tople vode zahteva tudi uporabo primernega termostata ali vremensko vodene regulacije ogrevanja, preko katere se opravljajo vse nastavitve in prilagoditve sistema individualnim potrebam uporabnika

Uporaba regulatorja je nujno potrebna za učinkovito delovanje sistema. Princip delovanja je zasnovan na merjenju zunanje temperature, temperature v prostoru in primerjavo z željeno temperaturo. Na ta način se lahko sistem prilagaja potrebam in zadanim temperaturam.

Prednosti uporabe Vaillant regulacije

  • Prihrani energijo
  • Praktična kontrola temperature
  • Precizno vzdrževanje temperature prostora
  • Delovanje v odvisnosti od zunanje temperature

Odgovarjajoča regulacija za vse vrste uporabe

Danes praktično vsak sistem ogrevanja vsebuje ustrezno regulacijo, ki usklajuje delovanje različnih komponent. Vzemimo za primer kombinacijo plinske naprave in solarnega sistema za pripravo tople vode. Preko diferencialnega regulatorja se plinska naprava aktivira samo po potrebi, kadar ni dovolj sončne energije. Istočasno bo regulacija poskrbela za idealno temperaturo v ogrevanih prostorih.

Temperatura dvižnega voda v odvisnosti od zunanje temperature

Vaillant regulatorji ogrevanja zagotavljajo optimalne pogoje delovanja, da bi prihranili pri energiji. Regulacija z zunanjim senzorjem omogoča prilagajanje temperature v dvižnem vodu ogrevanja. Lahko pa nastavimo tudi časovne intervale, v katerih je sobna temperatura lahko nižja.