Najdi

Štajerska

Medical center Rogaška Slatina

Zdravilišče v Rogaški Slatini

Hotel Evropa

Hotel v mestnem središču Celja

Etra

Specialisti za avtomatizacijo izbrali Vaillant kogeneracijo.

ETS Pregl

Toploto in elektriko za trgovski objekt proizvaja Vaillant kogeneracija.

Tames d.o.o.

Poslovno trgovski objekt, ki za ogrevanje in samooskrbo električne energije uporablja Vaillant kogeneracijo.

Hotel Tabor

Tradicionalni hotel oskrbovan z električno in toplotno energijo z opremo Vaillant.

Stanovanjski blok Slovenske Konjice

Obnovljene kotlovnice stanovanjskih blokov