Najdi

Vsebniki za toplo vodo

Kombinacija naprave za ogrevanje in vsebnika tople vode zagotavlja največjo udobje in omogoča porabo tople vode na več odjemnih mestih hkrati. Z uporabo ustreznega vsebnika tople vode, je možna kombinacija s solarnim sistemom.

Vsebniki za toplo vodo so idealni za kombinacijo različnih izvorov toplote, kot sta na primer plin in solarni sistem. Na ta način ima uporabnik omogočeno veliko fleksibilnost pri izboru novega sistema, ali modernizaciji starega.

Vsebniki so opremljeni z visoko kvalitetno izolacijo, ki zagotavlja minimalne izgube toplote.

Vsebniki so iz jekla, iz notranje strani emajlirani in vsebujejo magnezijevo zaščitno anodo za zaščito pred korozijo.

Izbor vsebnikov je zelo velik. Od majhnih 5 litrskih, do velikih s 500 litri prostornine. Vsebniki se lahko povezujejo tudi v kaskado.

Prednosti vsebnikov za toplo vodo

  • Udobje tople vode je stalno na razpolago
  • Učinkovito delujejo ob uporabi več izvorov toplote

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo vsebnika

  • Ustrezen prostor za montažo
  • Ustrezen ogrevalni sistem

Različne vrste vsebnikov

Vsebniki se v odvisnosti od tehnologije delijo na:

Cilindrične vsebnike uniSTOR s potopljenim izmenjevalnikom toplote, skozi katerega kroži ogrevalna voda, ki indirektno ogreva akumulirano sanitarno vodo v vsebniku.

Tehnologija plastnega vsebnika actoSTOR predstavlja učinkovit način ogrevanja tople vode, ki je zasnovan na principu direktnega polnjenja vsebnika s toplo vodo, ki se ogreva preko ploščatega izmenjevalnika toplote.

Solarni vsebniki auroSTOR vsebujejo dva potopljena izmenjevalnika toplote. Spodnji se poveže s solarnim sistemom, zgornji pa služi kot opcija za dogrevanje, kadar ni dovolj sončne energije.

Multifunkcionalni zalogovniki allSTOR VPS so akumulatorji ogrevalne vode. Uporabljajo se za podporo ogrevanju, solarno pripravo tople vode, ogrevanje bazenov in podobno. Primerno se ogrevajo s solarnim sistemom, dogrevajo pa s katerimkoli sistemom za ogrevanje. Priprava tople vode deluje na pretočnem principu z odgovarjajočo podpostajo.

Kombiniranje sistemov

Če nadgrajujete sistem ogrevanja, je veliko različnih možnosti pri izbiri vsebnika. Karkoli naredite, prej izkoristite možnost posveta z Vaillant strokovnjakom.

Izbira pravilnega sistema ogrevanja

Ko iščete optimalen sistem ogrevanja, ni standardne rešitve. Posvetujte se z Vaillant strokovnjakom. Skupaj bomo našli rešitev za vas.