Najdi

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke koristijo uporabno energijo iz okolja za toplotno oskrbo stavb. Hkrati prestavljajo enega od najbolj ekonomičnih, učinkovitih in okolju prijaznih sistemov ogrevanja in priprave tople vode.

Toplotne črpalke uporabljajo naravno energijo iz zemlje, podtalnih voda ali okoliškega zraka in s tem znatno znižajo stroške vašega ogrevanja. Ne proizvajajo škodljivih snovi in delajo zelo učinkovito tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. S toplotno čraplko lahko brezplačno pridobimo tudi do 75% energije potrebne za ogrevanje. Le 25% je poterbno dodati v obliki električne energije, ki je potrena za delovanje kompresorja. Posebej primerne so za nizkotemperaturne ogrevalne sisteme, kot je talno ogrevanje, ali za radiatorje z večjo ogrevalno površino. Zaradi tehničnih lastnosti učinkovitost toplotnih črpalk znatno pade nad 67 °C.

Prednosti Vaillantovih toplotnih črpalk:

  • Uporaba naravnih, neizčrpnih virov energije
  • Ni škodljivih emisij
  • Učinkovitost: do 75% energije dobimo iz okolja, samo 25% je potrebno dodati v obliki električne energije
  • V določenih primerih se lahko poleti uporablja za hlajenje
  • Enostavna tehnologija visokih vrednosti, nizkih stroškov in dolgo življenjsko dobo

Kako deluje toplotna črpalka

Tehnologija toplotne črpalke deluje na obratnem principu hladilnika. Medtem, ko hladilnik oddaja tpoloto navzven, jo toplotna črpalka iz okolice dovaja. Hladilno sredstvo absorbira toploto iz podzemnih voda, zemlje ali zraka in jo po kompresiji koristi za oskrbo s toplotno energijo.

Skupno toplotna črpalka opravlja štiri cikluse oziroma korake: izparevanje , kompresija, kondenziranje in ekspanzija.

  1. V prvem koraku hladilno sredstvo absorbira toplotno energijo iz okolice pri nizkih temperaturah. Pri tem prehaja iz tekočega v plinasto stanje.
  2. Nastane para, ki se s pomočjo kompresorja komprimira. Zaradi povišanega tlaka se poviša tudi temperatura.
  3. V tretjem zraku vroče hladivo preda svojo toploto v sistem ogrevanja. Hladivo se pri tem zopet utekočini.
  4. Na koncu ekspanzijski ventil zmanjša tlak, tako da lahko hladivo ponovno vpije energijo in proces se začne znova.

Funkcija hlajenja toplotnih črpalk

Vaillantove toplotne črpalke se lahko uporabljajo za hlajenje v poletnih mesecih. Pri sistemih zemlja/voda se toplota iz prostorov prenaša nazaj v zemljo preko zemeljskega kolektorja ali zemeljske sonde.

Odvisno od potreb, se je potrebo odločiti med aktivnim in pasivnim hlajenjem.

Aktivno hlajenje

Če obrnemo proces znotraj toplotne črpalke, jo lahko poleti uporabljamo za hlajenje prostorov. Toplota iz prostorov se s pomočjo kompresorja odvaja v okolico.

Kondenzator ima v funkciji hlajenja vlogo uporajalnika za prenos toplote iz prosotorov.

Pasivno hlajenje

Če je poletnih mesecih temperatura prosotorv večja kot temperatura izvora toplote, lahko toplotna črpalka deluje v režimu pasivnega hlajenja.

Pri pasivnem hlajenju delujejo samo obtočne črpalke, medtem ko kompresor miruje. Toplota se preko izmenjvalca oddaja v okolico.

Pasivno hlajenje je varčnejše – aktivno hlajenje je učinkovitejše

Pasivno hlajenje prihrani pri vloženi energiji, saj delujeta samo obtočni črpalki. Smo pa pri pasivnem hlajenju omejeni s temperaturo, ki se lahko samo približa temperaturi izvora. Funkcija pasivnega hlajenja je mogoča samo pri določenih modelih toplotnih črpalk.

Pravilen izbor sistema ogrevanja

Standardne rešitve pri pravilni izbiri sistema za ogrevanje ni. Pokličite nas in skupaj bomo našli za vas najbolj ugodno rešitev.