Solarni sistem

Polje IV Ljubljana

Stanovanjsko poslovni kompleks Polje IV

A hotel

Energetsko urejen hotel na obrobju ljubljanskega barja

Društvo Barka

Ogrevanje z energijo sonca in zraka