Najdi

Ljubljana z okolico

Squashland Ljubljana

Pasivno grajen objekt ogrevan s toplotno črpalko voda-voda

Stanovanjska soseska Zeleni Gaj

Objekti v soseski Zeleni Gaj na Brdu so ogrevani z Vaillant plinskimi kondenzacijskimi napravami

Polje IV Ljubljana

Stanovanjsko poslovni kompleks Polje IV

Večstanovanjski objekt Brdo

Terasne hiše v soseski Brdo

TPC Rakovnik

Kaskada šestih peči za ogrevanje poslovnega centra

A hotel

Energetsko urejen hotel na obrobju ljubljanskega barja

Copia

Poslovni objekt na Dolgem mostu

Gostilna Ruski car

Gostilna s tradicijo oskrbovana z električno in toplotno energijo z Vaillant kogeneracijsko napravo..

Osnovna šola Mengeš

Talni kondenzacijski kotli v kaskadi

Stanovanjska hiša Brezovica

Prezračevana in ogrevana z Vaillantom

RCU Lukovica

Športni in gostinski objekt ob štajerski avtocesti