Najdi

Sončna energija

Sonce je brezplačen in praktično neizčrpen vir energije, ki nam je dostopen v neomejenih količinah brez škodljivih vplivov na okolje. Sonce žarči s 960 milijard kilovatnih ur dnevno na zemeljsko površino. Ta količina bi lahko teoretično zadovoljila svetovne potrebe po energiji za 180 let.

V privatnih hišah se sončna energija uporablja na dva:

 1. Solarna toplotna energija se uporablja za pripravo sanitarne tople vode in podporo ogervanju
 2. V sončnih celicah pa se sončna energija spreminja v električno energijo

Prednosti uporabe solarne toplotne energije:

 • Neizčrpna oskrba s sončno energijo
 • Sončna energija je brezplačna
 • Ni škodljivih emisij CO2
 • Lahko se integrira v obstoječe sisteme
 • Zmanjšuje vpliv rasti cene energentov

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo sončne energije

 • Odgovarjajoče površine za postavitev sončnih sprejemnikov
 • Sprejemniki morajo biti obrnjeni proti jugu
 • Sprejemniki ne smejo biti v senci
 • Sistem ogrevanja, ki se lahko nadgradi

Sončna toplotna energija znijžuje vaše stroške

Solarni sprejemniki bodo pretvorili sončno energijo v toplotno. Ploščati sprejemniki bodo pretvorili do 95% sončnega žarčenja v toplotno energijo. V cevnih sprejemnikih pa zrcalo koncentrira sončno žarčenje na absorber. Zaradi tega cevni sprejemniki dosegajo večjo učinkovitost in tudi v oblačnih dneh proizvajajo toploto.

Ko je v sprejemnikih sončna energija spremenjena v toplotno, se preko solarnega medija prenese v vsebnik tople vode ali zalogovnik ogrevalne vode. Izmenjevalnik toplote v vsebniku prenese toploto na sanitarno vodo. Toplo vodo, ki je na zalogi, lahko uporabljamo tudi kadar sonce ne sije.

S solarnim sistemom lahko prihranite do 70% stroškov za ogrevanje tople vode. Sistemi z dogrevanjem preko sonca, pa lahko prihranijo do 35% stroškov ogrevanja.