Najdi

Kondenzacijske naprave

Plinske kondenzacijske naprave v primerjavi s konvencionalnimi uporabljajo tudi energijo iz dimnih plinov, ki bi drugače bila izgubljena.

Kondenzacijske naprave dosegajo znatno večji izkoristek in s tem znižujejo stroške ogrevanja in emisijske vrednosti. Naše plinske kondenzacijske naprave so primerne tako za ogrevanje kakor tudi za pripravo sanitarne tople vode.

Prednosti Vaillantovih plinskih kondenzacijskih naprav:

  • Optimalna energetska učinkovitost do 98%
  • Ni saj in nečistoč ob zgorevanju, zahvaljujoč kondenzacijski tehnologiji
  • Poraba se lahko zmanjša tudi do 30% v primerjavi s konvencionalnimi
  • Nizki stroški inštalacije
  • Fleksibilna nadgradnja sistema, npr.. s sončnimi sprejemniki, toplotnimi črpalkami, vsebniki za toplo vodo in regulacijo

Kako deluje plinska kondenzacijska naprava

V plinski kondenzacijski napravi, se voda ogreva podobno kot v konvencionalnih napraveh, le da se pri slednjih dimni plini odvajajo direktno v okolico. Kondenzacijska tehnologija pa izkorišča tudi toploto v dimnih plinih. Dimni plini se pred izsopom ohladijo, njihova toplotne energija pa se vrača v krog ogrevanja.

Da se ta energija lahko uporabi, mora vodna para kondenzirati, kar se zgodi pri temperaturi pod 56 °C. Kondenzacijska naprava hladi vodno paro v posebnem izmenjevalniku toplote. Na ta način se dobljena energija uporablja za predgrevanje povratnega voda ogrevanja. Topla voda nato prehaja skozi primarni grelnik, kjer se dodatno ogreje do želene temperature. Tekom tega procesa nastaja kondenzat, ki ga je potrebo odvesti v kanalizacijo. Kislost kondenzata je zelo nizka, tako da se lahko odvaja v kanalizacijske sisteme brez dodatne nevtralizacije (do 50KW).

Razlika med spodnjo in zgornjo kurilno vrednostjo

Ko pri kondenzacijskih napravah govorimo o učinkovitosti do 98%, se ta nanaša na "zgornjo kurilno vrednost energenta". Le to je treba razlikovati od spodnje kurilne vrednosti, ki se običajno uporablja za izračune v energetiki. Spodnja kurilna vrednost energenta je tista, ki se lahko doseže brez nastanka kondenzata. Spodnja kurilna vrednost torej izraža samo del skupne energije goriva.

Za razliko od spodnje, zgornja kurilna vrednost vključuje tudi količino toplote zadržane v vodni pari dimnih plinov. Tudi ta se lahko koristi z uporabo kondenzacijske tehnologije.

Kondenzacijske naprave zahtevajo dodaten pribor za odvod dimnih plinov

Inštalacija kondenzacijske naprave na obstoječi dimnik zahteva vgradnjo dodatne plastične cevi v obstoječi jašek. Ta cev ima manjši presek, tako da se v večini primerov lahko vgradi v obstoječi dimnik.

Pravilen sistem ogrevanja

Standardne rešitve pri iskanju optimalnega orgevalnega sistema ni. Posvetujte se z Vaillant strokovnjaki, ali pokličite najbližjega inštalaterja.