Najdi

Toplota in elektrika iz lastne proizvodnje

Toplota, ki se pridobiva kot stranski produkt pri proizvodnji elektrike, se uporablja za ogrevanje.

S standardnim načinom proizvodnje elektrike se 62% primarne energije izgubi v samem procesu, nadaljnjih 6,5% pa na distribucijski mreži. Samo okoli 36% proizvedene energije pride do porabnika.

Z uporabo novih tehnologij, kot so Vaillantovi mikrokogeneracijski sistemi, je možno navedene izgube znižati na minimum. S soproizvodnjo elektrike in toplotne energije se dosega zelo visoka učinkovitost.

Prednosti uporabe mikrokogeneracije

  • Okoli 30 % manjša poraba energije
  • Do 50 % nižja emisija škodljivih snovi
  • Manjša odvisnost od cene elektrike

Zahteve, ki jih mora izpolnjevati objekt

  • Odgovarjajoči prostor
  • Priključek na plinsko mrežo
  • Priključek na električno omrežje

Kako deluje mikrokogeneracijski sistem

Mikrokogeneracija s plinskim motorjem z notranjim zgorevanjem poganja generator za proizvodnjo trofazne elektrike, medtem ko se toplota, ki se sprošča uporablja za ogrevanje stavbe ali tople vode. Na ta način lahko pokrijemo delne potrebe gospodinjstev po električni energiji, kakor tudi po energiji potrebni za ogrevanje.

Najvišja stopnja izkoristka

Glede na to, se energija učinkovito uporablja in zahvaljujoč modulacijskemu delovanju, ecoPOWER dosega visoko stopnjo izkoristka > 90%, kar ga uvršča v sam vrh mikrokogeneracijskih sistemov.

Prilagajanje moči

Variabilno število obratov motorja (modulacija) in s tem optimalno prilagajanje toplotne oziroma električne moči, so stvari, zaradi katerih je ecoPOWER edinstven na tržišču. Upravljalni sistem ecoPOWER na osnovi vnesene krivulje ogrevanja, ali tenutne potrebe po električni energiji izračuna optimalno število obratov motorja. Cilj je, da motor čim dlje deluje in proizvede le toliko elektrike/toplote, kolikor je potrebujemo.