Najdi

Nasveti za modernizacijo

Menjava sistema ogrevanja je na splošno zelo dobra odločitev. Večja stopnja izkoristka novega Sistema lahko znatno zniža potrošnjo energije. Menjava sistema ogrevanja zmanjšuje stroške ogrevanja in ekološko ugodno vpliva na okolje.

Modernizacija ne zahteva velike porabe časa. V večini primerov je nov sistem montiran v roku največ treh dni. Sploh če govorimo o Vaillant sistemu, kjer so komponente kolikor je mogoče vnaprej montirane.

Pri menjavi sistema ogrevanja lahko zadržite vaš primarni energent in postopoma ali takoj preidete na obnovljive vire energije.

Uporaba obstoječega izvora energije ob uporabi modernih tehnologij

Zamenjajte staro napravo z moderno, visoko učinkovito kondenzacijsko napravo za ogrevanje. S tem boste znatno zmanjšali stroške ogrevanja in poskrbeli za zaščito okolja. Naše kondenzacijske naprave izkoriščajo toploto vodne pare, ki se nahaja v dimnih plinih in na ta način dosežejo izkoristek do 98%. V primerjavi s starim načinom ogrevanja lahko prihranite tudi do 30% energenta.

Da bi realizirali to rešitev, so poterbne le manjše spremembe. Verjetno bo potrebno sanirati obstoječi dimnik za Vaillant originalnim dimovodom.

Izvedite več o Vaillantovih plinskih kondenzacijskih napravah za ogrevanje.

Postopen prehod na obnovljive vire energije

Večina starih naprav za ogrevanje je neučinkovitih z visokimi emisijami CO₂. Z višanjem cen energentov se povečujejo tudi stroški ogrevanja. Uporaba obnovljivih virov energije vam omogoča, da pri stroških prihranite in hkrati skrbite za okolje. Ni nujno potrebno, da na obnovljive vire preidete takoj, to lahko naredite tudi postopoma, skladno s potrebami.

Znižanje stroškov ob uporabi solarnih sistemov

Vaš sistem ogrevanja lahko nagradite s komponentami, ki koristijo obnovljive vire energije. S solarnim sistemom lahko recimo grejemo sanitarno vodo, in omogočimo podporo ogrevanju. V kombinaciji z visoko učinkovito kondenzacijsko napravo, lahko pokrijete do 70% potreb po topli vodi in do 30% potreb po ogrevanju. Nadgradnja sistema ni težavna in lahko pomeni znaten prihranek pri stroških.

Izvedite več o Vaillant solarnih sistemih.

Hibridni sistemi: obnovljivi viri in ogrevanje na plin

Iščete majhno in kompaktno napravo, ki porablja obnovljive vire energije? Potem je hibridni sistem zanimiva rešitev. Predstavlja kombinacijo plinske peči in toplotne črpalke. Notranjo stensko enoto lahko fleksibilno vgradite in po potrebi nadgradite. Inteligentno hibridno upravljanje bo omogočilo znatno nižje stroške ogrevanja.

Kompleten prehod na obnovljive vire energije

Iščete tehnologijo prihodnosti? Potem so obnovljivi viri pravilen izbor. Tako boste neodvisni od cene fosilnih goriv, poleg znižanja stroškov pa boste poskrbeli tudi za okolje. Vse pogosteje za tako vrsto ogervanja dobite tudi subvencije od države.

Toplotna črpalka: Vaš lastni izvor energije

Moderne toplotne črpalke za ogevanje in pripravo sanitarne tople vode koristijo brezplačno energijo iz okolice. Tako lahko pokrijemo do 75% potreb po ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode. Ti naravni viri so dostopni skozi celo leto, pogosto v neomejenih količinah. Toplotne črpalke so ekološko zelo sprejemljive ker nimajo emisij škodljivih snovi.

Toplotna črpalka zrak/voda je posebej primerna pri zamenjavi starega sistema ogrevanja, ker ne zahteva velikega posega v okolico. Stroški menjave niso previsoki. Medtem sta toplotni črpalki zemlja/voda in voda/voda še bolj učinkoviti, če so le izpolnjeni pogoji potrebni za njuno delovanje.

Nižja kot je temperatura dvižnega voda, večji je izkoristek toplotne črpalke. Zaradi tega se toplotna črpalka praviloma uporablja v nizkotemperaturnih sistemih ogrevanja. Vsekakor mora biti hiša dobro izolirana, s čim manjšimi toplotnimi izgubami.

Izvedite več o Vaillant toplotnih črpalkah.

Menjava ogrevanja: nepovratna sredstva

Z integracijo obnovljivih virov, lahko v večini primerov koristite državna nepovratna sredstva.

Izvedite več o aktualnih subvencijah.

Pravilen sistem ogrevanja

Pri izbiri ogrevanja ne obstaja sistem, ki je zmeraj pravi. A najti najbolj ustreznega v večini primerov ni posebej težko. Informirajte se pri vašem Vaillant inštalaterju ali direktno v predstavništvu. Skupaj bomo našli za vas najbolj primerno rešitev za vas.