Nasveti za novogradnje

Iščete nov sistem ogrevanja? Z inštalacijo modernega, ekonomičnega sistema ogrevanja, lahko znatno prihranite pri stroških ogrevanja. Prav tako boste doprinesli k skrbi za okolje.

Obnovljivi viri energije so najboljši izbor pri opremljanju novih hiš. Prav tako pa lahko pravilna odločitev pri uporabi fosilnih goriv zmanjša stroške ogrevanja in emisije CO₂ do 30%. Vsekakor je terba vedeti, da niso vsi sistemi primerni za vsak dom.

Planiranje naj bo pravočasno

Ko začnete s planiranjem novogradnje, začnite takoj razmišljati tudi o sistemu ogrevanja. Tako boste pravočasno izvedli potrebne stvari, vezane za vaš novi sistem ogrevanja.

Učinek vašega sistema ogrevanja

Vaš novi sistem ogrevanja mora vsekakor pokrivati vaše potrebe po toplotni energiji. To se nanaša tudi na ustrezno količino tople vode, ki mora biti dostopna vsak trenutek na vseh izlivnih mestih in v želeni količini.

Razmišljajte tudi o tem, da bo vaš novi sistem ogrevanja omogočal tudi fleksibilnost nadgradnje. Tako boste zadovoljili vaše potrebe hitro tudi v slučaju, ko se bodo povečale.

Finančno je bolje investirati v učinkovitejši sistem, pri katerem se bodo stroški ogrevanja dolgoročno minimizirali.

Vaše potrebe po ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode

Potrebo po toploti definira število ljudi, ki bodo živeli v gospodinjstvu in skupna površina, ki se bo ogrevala. Priporočljivo je planirati napravo, ki bo le malo močnejša od skupnih potreb po toploti. Na ta način boste dosegli, da bo dovolj tople vode, naprava pa bo pri ogrevanju delovala bolj konstantno z nizkim številom vklopov.

Pravilo, ki velja pri izračunu energetske potrebe je:

kilowatt/h (kW/h) je količina energije, ki jo naprava omogoča potrošniku.

Primer novogradnje s povprečno izolacijo: Kapaciteta ogrevanja (površina ogrevanja v m² x 50 W/m² :1000) + kW za toplo vodo (cca. 30% zgornje vrednosti) = kW potrebne toplotne moči

Po tej formuli je za nizko energetsko hišo površine 130 m2 izračun potrebne moči ogrevanja med 6 in 7 kW. Navedena vrednost je maksimalna dosežena vrednost sistema ogrevanja v stalnem pogonu.

Vaillantov partner-projektant centralnega ogrevanja bo točneje ovrednotil potrebno moč vašega ogrevanja. V izračunu bo upošteval vse faktorje, ki vplivajo na vaše potrebe.

Komfort tople vode: centralizirana ali decentralizirana oskrba

Na kakšen način želite omogočiti oskrbo sanitarne tople vode? Na razpolago imate dve opciji: Vsebnik tople vode v kleti oziroma kurilnici, ali pripravo tople vode blizu izlivnih mest. Centralna priprava tople vode z dovolj velikim vsebnikom in cirkulacijskim vodom predstavlja najbolj udobno rešitev. Opcija kombiniranega grelnika brez vsebnika pa zavzame manj prostora in je prikladna za manjša stanovanja. Obstaja tudi opcija električnega grelnika, ki je primeren za individualna izlivna mesta.

Izbor pravega energetskega vira

V osnovi je najbolj optimalno svoje potrebe po ogrevanju zadovoljiti z obnovljivimi viri energije, kot so geotermalni viri toplote ali solarni sitemi. S tem boste postali neodvisni od rasti cen fosilnih goriv, medtem ko hkrati pokrivate tudi potrebe po skrbi za okolje.

Prav tako pa je lahko uporaba učinkovitih naprav na fosilna goriva sprejemljiva rešitev.

Obstaja tudi opcija kombinacije različnih tehnologij, kot na primer kombinacija plinske kondenzacijske naprave s solarnim sistemom.

Izvedite več o energijah za ogrevanje.

Izvedite več o obnovljivih virih energij.

Izvedite več o plinskih kondenzacijskih napravah.

Kam umestiti vaš novi sistem ogrevanja

Neodvisno od tega, ali želite vaš sistem ogrevanja umestiti na podstrešje, klet ali v bivalne prostore, vam bo Vaillant ponudil optimalno rešitev za vsako lokacijo. Da bi vam omogočili čim več prostora za bivanje, razvijamo moderne naprave, ki za učinkovito obratovanje potrebujejo malo prostora. Odvisno od prostora priporočamo različne sisteme.

Klet je idealne prostor za inštalacijo toplotne črpalke ali mikrokogeneracijskega sistema za proizvodnjo električne energije in toplote. Isto velja za inštalacijo kondenzacijske plinske peči z večjim vsebnikom za toplo vodo. Prav tako pa lahko v klet montiramo plinsko stensko napravo iun prostor še zmeraj uporabljamo kot delavnico, fitness ali za zabavo.

V sklopu prostora kjer živite zagotovo obstaja dovolj prostora za montažo plinske stenske naprave, tudi če ste že planirali montažo pohištva. Naše stenske naprave se proizvajajo v več močeh, za majhne, srednje in velike potrebe.

Priporočljivo mesto za vgradnjo plinske naprave s solarno podporo je podstrešje. To se posebej nanaša na kompaktne kondenzacijske kotle z integriranim vsebnikom za toplo vodo. Majhna oddaljenost od solarnih sprejemnikov do vsebnika zmanjšuje toplotne izgube. Dimovodni sistem se lahko izvede direktno čez streho, tako da klasičen dimnik ni potreben.

Odgovarjajoča distribucija toplote

Na splošno se temperatura dvižnega voda lahko zniža, čim večja je grelna površina. S tega vidika je talno ogrevanje idealen sistem za novogradnje. Omogoča prihranek prostora, ker v sobah ni grelnih teles, in zadovoljuje potrebe po toploti z nizkimi temperaturami dvižnega voda. Talno ogrevanje je idealno v kombinacijami s toplotnimi črpalkami in solarnimi sistemi.

Razmišljajte o prezračevanju

Centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote je idealna rešitev: filtrira nečistoče, cvetni prah in CO2 ter odvaja vlago iz prostorov. Toplota odpadnega zraka se prenaša na sveži zrak, ki ga dovajamo v prostore. Centralni prezračevalni sistem bo zagotovil zdravo mikroklimo in preprečil nastanek plesni. Naš prezračevalni sistem se lahko kombinira z vsemi sistemi ogrevanja in tako prihrani do 20% skupnih stroškov ogrevanja.

Izvedite več o Vaillant recoVAIR prezračevalnem sistemu.

Financiranje

Skupna investicija v nov sistem se lahko znatno zmanjša s pravilnim planiranjem in svetovanjem. Ni potrebno takoj kreniti v poopolno invseticijo. Razmišljajte o tem, da bo vaš ogrevalni sistem imel možnost enostavne nadgradnje, na primer s solarnim sistemom.

Dodatnose pozanimajte o aktualnih državnih subvencijah za določene vrste ogervanja, ki bodo zantno zmanjšale vašo investicijo. To se posebno nanaša na obnovljive vire energije.

Izvedite več o aktualnih subvencijah.

Pravilen sistem ogrevanja

Pri izbiri ogrevanja ne obstaja sistem ki je zmeraj pravi. A najti najbolj ustreznega v večini primerov ni posebej težko. Informirajte se pri vašem Vaillant inštalaterju ali direktno v predstavništvu. Skupaj bomo našli za vas najbolj primerno rešitev.