Najdi

Hotel Evropa

Pri obnovi kotlovnice v najbolj znanem celjskem hotelu so v kaskado montirali dva talna kondenzacijska kotla ecoCRAFT VKK 2806. Toplo vodo za obiskovalce pa zagotavljata dva plastna vsebnika tople vode actoSTOR VIH RL 500.