Najdi

A hotel

Na obrobju ljubljaskega barja leži prijeten hotel, opremljen z Vaillant napravami. V kotlovnici sta v kaskado zvezani dve 35kW stenski kondenzacijski plinski napravi, ter trije solarni vsebniki tople vode. Na strehi objekta pa je motiranih 20 solarnih sprejemnikov auroTHERM VTK 570. Ti pokrivajo večino potreb po ogrevanju tople vode.