Najdi

Toplotne črpalke zrak/voda

Zračne toplotne črpalke koristijo energijo v okoliškem zraku. Toplota okoliškega zraka se prenaša na hladilno sredstvo (plin R 407 C), da bi se pospešilo njegovo uparjanje pred vhodom v kompresor. Po prenosu toplote, se ohlajen zrak vrača v okolico. Zračne toplotne črpalke delujejo učinkovito do temperature -20 ºC.

Zračna toplotna črpalka z zunanjo enoto, spojena na sistem talnega ogrevanja

Toplotne črpalke zrak/voda potrebujejo samo dovolj prostora za montažo zunanje enote. Koncipirane so kot monoblok toplotne črpalke z eno enoto, ali multiblok toplotne črpalke z notranjo in zunanjo enoto.

Idealne so za modernizacijo obstoječega ogrevalnega sistema in v primerih, kjer ni mogoče uporabiti geotermalnih virov energije. Sistem se lahko enostavno razširi s solarnim ogrevanjem, ali plinsko kondenzacijsko napravo. Zračne toplotne črpalke so ekonomsko najbolj ugodne, a treba je razmišljati i njihovih omejitvah.