Najdi

Toplotne črpalke voda/voda

Geotermalne toplotne črpalke voda/voda koristijo toploto podzemnih vod

Toplotna črpalka voda/voda z vodnjakom je predvidena za nizkotemperaturne sisteme ogrevanja

Toplotne črpalke voda/voda koristijo toploto podzemne vode. Potopna črpalka dovaja podzemno vodo do toplotne črpalke, ki energijo v njej pretvarja v toplotno energijo za pripravo sanitarne tople vode in centralno ogrevanje. Ohlajena podzemna voda se vrača v ponorno vrtino in v naravni podzemni tok.

Vrtino in izvedbo vodnjaka mora izvesti strokovno podjetje. Istočasno je potrebno preveriti kvaliteto podzemne vode. Podzemne vode so najkvalitetnejši vir toplote, saj imajo skozi celo leto konstantno temperaturo 9 °C in14 ºC.